l a i a s o l e

created with indexhibit

Arquitectura Vernacular, on going (2022-)
back to main menu

“No pintes el objeto en sí, sino el efecto que produce” (Mallarmé a Manet, Vila-Matas, 2014).

Aproximació crítica al pleinairisme i a les tensions i efectes en el territori que produeixen granges, sitges... i altra arquitectura vernacular. Primera iteració en el context d'una vetllada poètica a l'ermita romànica de Sant Miquel de Serarols, juny de 2022.

"Do not paint the object itself, but the effect it produces" (Mallarmé to Manet, Vila-Matas, 2014).

A critical approximation to pleinarism; to the tensions & effects in the landscape within the context of intense farming and the prevalence of vernacular architectures such as farms and grain deposits. First iteration at the medieval church Sant Miquel de Serarols, June 2022.