l a i a s o l e

created with indexhibit

Allò que no es veu, 2013, site-specific
back to main menu

"Allò que no es veu” és una obra que s’interessa per allò que envolta el procés creatiu i que sovint no és visible: la feina que hi ha darrere de qualsevol producció cultural; el tràfec o moviment de cossos, instruments i escenografies; les hores d’assaig, la cura del lloc, la vida de l'escenari un cop s'ha acabat l'espectacle.

"Allò que no es veu” forma part d'una línia de treball que proposa una reducció o una ecologia de la imatge davant la saturació d’imatges fotogràfiques que amb què convivim diàriament. En lloc de dibuixar o gravar noves imatges, busco allò que ja està dibuixat o gravat sobre les superfícies: els rastres de feina, les reminiscències del treball registrades sobre un escenari. Recullo i faig visible aquests rastres a través de la tècnica del gravat, consistent en dipositar gradualment la tinta negra amb un rodet sobre el terra de fusta, i transferir-la sobre un paper a través de la pressió manual. En aquesta ocasió, fins a vint vegades, que és el número de papers d'arròs necessaris per a cobrir la superfície d'1m2.

"That which cannot be seen" is a work devoted to the invisible aspects that surround any creative process: bodies, instruments, scenographic elements in movement; hours of rehearsal, care for the workplace, or the life of the stage once the gig is over. "That which cannot be seen" is part of a body of works that propose a reduction or ecology of images within the context of the current photographic saturation. Instead of drawing or etching new images I search that which has already been drawn or etched in surfaces: traces or remains of the work developed on the stage. I render them visible through printmaking: inking the floor, layering paper onto it, and pressing with a baren.

"Allò que no es veu" ha estat realitzada en el context del programa Artistes en escena, una col·laboració entre H, Associació per les Arts Contemporànies de Vic i l'Atlàntida de Vic, en què una artista visual realitza una obra per cada temporada. S'acompanya d'un VÍDEO realitzat pel documentalista Miquel Pérez.

"That which cannot be seen" was produced within the program Artistes en escena, a partnership between H, Associació per les Arts Contemporànies de Vic and the scenic arts centre Atlàntida in Vic, that invites an artist to create an image for each season. The making of the work is registered in a VÍDEO filmed and edited by documentarist Miquel Pérez.

Xil·lografia, edició única sobre 20 papers d'arròs.