l a i a s o l e

created with indexhibit

Exploro els processos i els dispositius de construcció de les imatges. M'interessa la qualitat de registre de les imatges, i al mateix temps la seva capacitat de desprendre's de referents i convocar altres móns; aquesta tensió entre la concreció i la difracció o obertura de les imatges, així com la seva capacitat d'activar o desactivar afectes, pensament i moviment. Des de la consciència que les imatges construeixen relats sobre el món i poden per tant instaurar móns, treballo assajant nous ordres de visibilitat on hi tinguin cabuda allò imprecís, imprevist, o possible, així com allò perifèric, fora de quadre o no vist. La meva pràctica és eclèctica i indsiciplinada. En essència s'ajusta i respon a les especificitats del context o del tema amb què treballo. Faig performance, vídeo, fotografia, gravat, o dibuix. Quan les imatges fallen faig servir el so i les paraules, que és una altra manera de convocar imatges i móns possibles.

I explore image-making processes and devices. I'm interested in the manyfold ways images operate: registering reality, and simultaneously escaping from it to recall possible worlds. I'm fascinated by this dialogue in between the concreteness and diffraction, and also by images' capacity to activate and deactivate affects. My work attempts new orders of visibility that encompasses what is unexpected, imprecise, or possible, as well as what is peripheral, off-site, or disregarded, in contrast to mainstream visuality. My practice essentially responds to the specificities of the context or theme I'm working on. I do performance, video, photo, printmaking and drawing. When images fail I use sound and words, which constitute another way of building images and worlds of possibility.

back to main menu