l a i a s o l e

created with indexhibit

Fer i desfer Built (un)built, 2023, instal·lació
Roca Umbert Fàbrica de les Arts, Granollers
back to main menu

El vincle entre imatge i realitat és sovint més dèbil del què creiem. Les primeres càmeres fotogràfiques i cinematogràfiques, que tenien el poder de copsar la vida tal i com era i acostar-la a l'eternitat, es van convertir molt ràpidament en el mitjà de construcció de ficcions per excel·lència. Des dels inicis del cinema, directors com Georges Méliès, Segundo de Chomón, o Alice Guy recorrien a trucs i fantasmagories - com la sobreimpressió o els jocs de perspectiva - per crear il·lusions òptiques que esborraven els límits entre realitat i ficció. Avui en dia els trucs i efectes són en bona mesura digitals; tanmateix, la realitat no ha canviat tant: les imatges tenen el poder de fer aparèixer i desaparèixer edificis, ojectes i fins i tot persones. Són, per tant, creacions amb capacitat de construir nous mons, transformar la realitat i crear imaginaris; dificultant, cada cop més, el discerniment entre realitat i ficció.
Davant la sobreproducció d'imatges Fer i desfer proposa una ecologia d'allò visual. Què passa si fem desaparèixer el nostre entorn o desfem allò ja realitzat? La instal·lació dissenyada per Laia Solé ens convida a jugar amb la transparència de les imatges i a descobrir com es construeixen fent visible la seva estructura i els trucs que amaguen.

Links between images and reality are often weaker than we think. The first photographic and cinematographic cameras had the power to register reality and soon became excellent means to build fictions. Directors from early cinema such as George Méliès, Segundo de Chomón, or Alice Guy used tricks and phantasmagories –double impressions or tricks with perspective– to create optical illusions that vanished the limits between reality and fiction. While most of the tricks and effects are digitally produced today, reality has not changed much: images have the power to render visible or invisible buildings, objects and even people. Images have the potential to build new wolds, transform reality and build imaginaries, gradually rendering more difficult the discernment between reality and fiction. In view of the saturation of images, "Fer i Desfer" [Built and Unbuild] proposes a visual ecology. What happens if we vanish that which has been built? The installation designed by Laia solé invites us to play with the transparency of images, to discover how images are built and the tricks they can hide.

Text curatorial de l'exposició/instal·lació Fer i Desfer a la Sala Zero de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts.
Photos by Thelma García @thelma_photo