l a i a s o l e

created with indexhibit

Work Ahead, 2019, silkscreen
back to main menu

"Work Ahead Bonus Track", que podria traduir-se al català per "feina per fer," sorgeix en el moment en què preparava l'edició serigràfica "Work Ahead" que integrava imaginaris de maquinària pesada, i idees sobre canvi. En el procés de dibuixar sobre fulls de transparència van aparèixer noves imatges: gossos i excavadores a punt de barallar-se, aixecadors de pesos, gent manifestant-se, línies kinètiques, fum de la batalla... que em parlen d'un temps concret, el temps de #fucktrump #resist, #elenão, #futureisfeminist #futureisnow #joinlacaravana, entre d'altres... i de l'esforç que és viure junt@s i la feina que hi ha per fer.

As I was working on the series Work Ahead which involved imageries about machinery and change, additional images kept bursting into the transparency paper: dogs and excavators about to fight, weightlifters, people parading, kinetic lines, battlefield's smoke... I transfered and silkscreened some of them... they speak of a time, that of #fucktrump #resist, #elenão, #futureisfeminist #futureisnow #joinlacaravana and so on... they speak of the effort that takes to live together.

Silkscreen on compressed cardboard, 7"x5,5" Doubleside. Edition of 12