l a i a s o l e

created with indexhibit

Laia Solé Coromina és artista, investigadora i educadora que ha desenvolupat la seva trajectòria entre Nova York i Barcelona, creant un cos de treballs centrat l'espai. Treballa en línies d'investigació com l'especulació espacial, cronstruint situacions que tenen el potencial de qüestionar, fer imaginar i transformar l'espai a través de la performance, la instal·lació i l'audiovisual; la imatge i la postfotografia, fent visible la memòria dels espais de treball a través del gravat i la performance.
És resident a l'espai d'arts Roca Umbert de Granollers, ha estat resident al Laboratorio da Imagem e do Som del Museu da Imagem e do Som a Sao Paulo (Brasil), a la Fondazione Pistoletto (Itàlia). El seu treball s'ha exposat al Drawing Center a Nova York, a les galeries Cuchifritos de Nova York, Magda Bellotti de Madrid, a ARCO (Madrid), així com a la Fundació Chirivella-Soriano de València, el CCCB, o Arts Santa Mònica a Barcelona, entre d'altres. Ha curat exposicions i co-dirigit processos participatius sobre territori, sostenibilitat i pràctiques artístiques: Creative assemblages and the anthropocene, SUNY New Paltz (2022), Apamar: Cartografies, mètriques i Polítiques de l'Espai (exposat a ACVIC, 2011).
Sole-Coromina és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (2000), doctora per Teachers College a Columbia University (2018), i actualment és professora a la Universitat de Vic. Ha fet presentacions sobre l'espacialitat en els orígens del cinema i l'art contemporani, sobre sobre el joc, espai social i pràctiques artístiques, o sobre la ficció especulativa, arts i educació; ha treballat com a educadora a diferents institucions educatives a EUA i Espanya.

Laia Sole-Coromina is an artist, researcher and educator who has developed a trajectory between New York and Barcelona creating a body of work centered on social space. She works across research projects centered in spatial speculation, by creating situations that have the potential to question, fuel imagination and transform spaces through performance, installation and video; or images and post-photography, by rendering visible what surrounds the creative process through printmaking and performance.
She is resident at Espai d'Arts Roca Umbert in Granollers (Barcelona) and has been resident at Laboratorio da Imagem e do Som at Museum da Imagem e do Som in Sao Paulo (Brazil), and in Fondazione Pistoletto (Italy). Her work has been exhibited at the Drawing Center in New York, at the galleries Cuchifritos in NYC and Magda Bellotti in Madrid, at ARCO (Madrid), at Fundació Chirivella-Soriano in València (Spain), at CCCB, at Ars Santa Mònica (Barcelona), among others.
Sole-Coromina graduated in Fine Arts at Universitat de Barcelona (2000), earned a doctorate at Teachers College, Columbia University (2018), and is currently professor at Universitat de Vic (Barcelona). She has given lectures on early cinema spatiality and contemporary art, on play, social space, and art practices, and on speculative fiction, art and education. She has taught at different educational institutions in Spain and US.

back main menu

Contact: lalaiasole@gmail.com @lalaiasole
Instagram: lalaiasole