l a i a s o l e

created with indexhibit

Work Ahead, 2018, Silkscreen and chine collé.
back to main menu

Work Ahead, que en català podria traduir-se per "feina per fer," és una sèrie centrada en la maquinària pesada; maquinària que va començar a fascinar-me el 2002 a la Fundació Pistoletto mentres feia 20 terreni. M'agrada pensar amb la maquinària com una bèstia i al mateix temps om una mena de ballarines, a punt per actuar/intervenir espais i realitats. Així mateix el procés de capes propi de la serigrafia va permetre temps per noves idees que van prendre forma de taques, del llenguatge que els treballadors de la construcció fan servir als carrers de NYC, i hasghtags com #resist #elenão #futureisfeminist #futureisnow #joinlacaravana #againstapreinventedworld ...i més.

Work Ahead is a series devoted to machinery, which I became fascinated with lin 2002 at Fondazione Pistoletto while doing 20 terreni. I like to think of them as beasts, and simultaneously as ballerinas, ready to act upon our spaces/realities. The layering process involved in silkscreen allowed time for new ideas that took the shape of splashes, construction worker's gram,ar (as seen in NYC streets), and hasghtags such as #resist #elenão #futureisfeminist #futureisnow #joinlacaravana #againstapreinventedworld ...and so on.

Silkscreen. 9"x9", edition of 12 booklets